Spróbujmy razem oswoić świat
Zbudować most do naszych miast

De Mono „ Razem oswoić świat”

Misja i cele fundacji

Misją Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi oraz osobom dorosłym ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego poprzez udzielanie im wsparcia w rehabilitacji, edukacji i życiu codziennym. Celem Fundacji jest poszukiwanie i wdrażanie systemowych rozwiązań poprawiających jakość życia osób z niepełnosprawnością oraz jakość życia ich rodzin.

czytaj więcej >

Najnowszy projekt

Szkolenie „Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu”. Miejsce szkolenia : Alberagria a Velha, Portugalia . Szkolenie przeprowadzone w dwóch językach polskim i portugalskim.

czytaj więcej >